Tag: Hungary

Vivan Sundaram

Vivan Sundaram – The Hungarian Great Plain, 2001, digital photomontage – © Vivan Sundaram Vivan Sundaram biography

André Kertész (1894 – 1985)

André Kertész – Foujita with cat, paris, 1928 – © Image is copyright of the respective owners, assignees or others André Kertész biography Tsuguharu Foujita biography